Trettio år av skärgårdstransporter
Han började arbeta i sin pappas företag redan som tonåring, för nästan 30 år sedan. Snart var han delägare och för tre år sedan köpte han ut sin far, som då var 70 år och hade jobbat med HB Roslagens skogshantering ända till dess. Idag är Sören Wiman ensam ägare och de tre huvudsysslorna i företaget är sjötransporter, bryggkonstruktioner och skogsavverkning.
- Jag har flera samarbetspartners i de olika uppdragen, vi är ett gäng som jobbar ihop sedan länge, berättar Sören.
Ett av de uppdrag som oftast kräver en samarbetspartner är sjötransporterna, där han samarbetar med en annan kille som har egen firma. En tvådelad före detta vägverksfärja, 27 meter lång och tolv meter bred, utgör transportfartyg för timmer, husmateriel, sand till stränder på skärgårdsöarna i Roslagen och annat som behöver transporteras till och från öarna.
- Förr var det betydligt mer timmertransporter, idag avverkas inte lika stora skogsmängder på öarna, berättar Sören.
Han arbetar också mycket med att bygga bryggor, där den genuina metoden med nedsänkta stenkistor av timmerkonstruktion är det som gäller. Men till skillnad från forna dagars metod, då stenkistorna byggdes och fylldes på isen som sedan hackades sönder och kistan sänktes, bygger han dem på land och lyfter dem på plats.
- Det är ett grundligt sätt att bygga bryggor, stabilt och hållbart för is och vind, förklarar Sören.
Förutom att konstruera själva stenkistan och timra den måste djupet lodas på minst fyra ställen och ibland, beroende på bottnens beskaffenhet, berg och klippor borras upp.
- Många satsar idag på rejäla stenkistor som fundament för sina bryggor istället för de mer känsliga flytbryggorna, det är både klassisk byggteknik och har lång livslängd, förklarar Sören.

När vattnet ligger öppet avverkar HB Roslagens skogshantering dessutom skog på skärgårdsöarna samt fäller och beskär träd på hustomter. Sören forslar självklart också bort sly och träd som han tagit ned. Med den långa erfarenheten och nätverket av samarbetspartners klarar han och företaget av de flesta uppdrag de får, både på vattnet, vid stranden och på land.
- Det blir en hel del olika uppdrag med både sjötransporterna, byggandet och skogshanteringen, det är kul med variationen och att verka i vårt familjeföretag, avslutar Sören.


HB Roslagens skogshantering

Bransch:
Sjöentreprenad

Telefon: 0709-95 40 97
Fax: 0176-26 23 43


Email:
soren.wiman@telia.com

Adress:
HB Roslagens skogshantering
Östervik 2171
76010 Bergshamra

| 13 SENASTE FÖRETAGEN